Veiligheid

Het bewust nemen van aanvaardbare risico's

Cursus aanbod

Aanbod van cursussen en herhalingen in heel Nederland

Kwaliteit

Kwaliteit is het voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden.

Bedrijfshulpverlening

Het zoveel mogelijk beperken van letsel en schade