Kwaliteit

Kwaliteit is het voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden.

Cursus aanbod

Aanbod van cursussen en herhalingen in heel Nederland

Veiligheid

Het bewust nemen van aanvaardbare risico's

Bedrijfshulpverlening

Het zoveel mogelijk beperken van letsel en schade

Zijn uw medewerkers opgeleid bij één van onze opleiders, dan komt u in aanmerking voor ontvangst van de BHVoké sticker voor op uw voordeur. Een middel waarmee u eenvoudig een signaal kunt geven aan uw medewerkers en klanten; “hier is de BHVoké!”

Alléén leden van BHVoké zijn gemachtigd de unieke BHVoké sticker te overhandigen aan klanten. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:- De klant heeft voldoende opgeleide BHV'ers in dienst en voldoet aan de eisen van de RI&E;

  • De klant heeft voldoende middelen beschikbaar voor de aanwezige BHV'ers waarmee zijn hun werk als BHV'er kunnen uitvoeren;
  • De klant houdt jaarlijks een ontruimingsoefening voor zover dat door wettelijke maatregelen wordt vereist.
  • De klant beschikt over een overzichtelijk en actueel logboek zoals beschreven in artikel 2.10 van het gebruiksbesluit.