Kwaliteit

Kwaliteit is het voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden.

Bedrijfshulpverlening

Het zoveel mogelijk beperken van letsel en schade

Veiligheid

Het bewust nemen van aanvaardbare risico's

Cursus aanbod

Aanbod van cursussen en herhalingen in heel Nederland

Is mijn BHV organisatie voorbereid op Het Nieuwe Werken?

Namens de vereniging BHVoké hebben Wendy Kluft en Patrick Saasen een lezing gegeven tijdens de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer over:

Medewerkers werken steeds vaker plaats- en tijdsongebonden, het zogenaamde “Nieuwe Werken”. Dit kan binnen de muren van de eigen organisatie, daarnaast wordt er ook gewerkt in flexkantoren, horecagelegenheden, vervoersmiddelen en/of thuis. Wie, wanneer, waar werkt is daardoor ook minder planbaar. Al snel zullen medewerkers dus buiten het directe zichtveld van de werkgever opereren. Bent u als werkgever dan nog wel verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van mijn medewerkers? U raadt het al, het antwoord is natuurlijk ja. U bent altijd verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers. De vraag is vervolgens, hoe u hier een goede invulling aan kunt geven. Medewerkers kunnen letsel oplopen door onveilige situaties ten gevolge van:

1.     Psychosociale overbelasting

2.     Risico’s met betrekking tot de werkplek zelf:

  • o    Staat en inrichting van het pand
  • o    Afwezigheid van een functionerende BHV-organisatie
  • o    Combinatie van werken en verkeersdeelname
  • o    Sociale onveiligheid

Voor elk van de hierboven genoemde risico’s zijn er oplossingen, het meeste resultaat boekt u door een integrale benadering van mens, omgeving/gebouw, procedures en hulpmiddelen. Denkt u hierbij aan volgende concrete maatregelen:

  • Wijs bij voorkeur de collega’s met gebouwgebonden functies aan tot BHV’er. Dit zijn bv conciërges, receptionisten, onderhoudsmensen, e.d.Wijs bij voorkeur BHV collega’s aan die fulltime werken. Dit verhoogd de kans dat er wel BHV’ers aanwezig zijn.
  • Naast reguliere BHV’ers kunt u ook extra collega’s aanwijzen om te ondersteunen bij die procedures waar vaak grotere groepen hulpverleners nodig zijn. Dit geldt met name bij een ontruiming van het gebouw.
  • Introduceer slimme ICT oplossingen om snel te alarmeren en om in korte tijd te kunnen opschalen. Hierbij kan gedacht worden aan portofoons, maar vooral ook aan oproepsystemen die over meerdere kanalen werken zoals sms, telefoon en internet. Hierdoor heeft u een veel groter bereik.
  • Ook voor thuswerkers kunnen afspraken worden gemaakt. Eenieder die niet rechtstreeks onder BHV toezicht vallen kunnen aanvullend getraind worden op het herkennen en voorkomen van risicovolle situaties.
  • De kwaliteit van de brandveiligheid in gebouwen zal nog beter en transparanter moeten zijn. Zorg voor een goed functionerende BrandMeldInstallatie (BMI) en laat deze conform de richtlijnen maandelijks controleren.  

Samenvattend, door de snelle toenamen van het Nieuwe Werken moeten werkgevers snel schakelen om de BHV aan te passen. De oplossing kan het beste gezocht worden in een combinatie van maatregelen. Neem bij twijfel contact op met de specialisten, zij helpen u graag. 

hoe waardeer jij deze blog?
1 stemmen (gem: 8.00)