Cursus aanbod

Aanbod van cursussen en herhalingen in heel Nederland

Bedrijfshulpverlening

Het zoveel mogelijk beperken van letsel en schade

Veiligheid

Het bewust nemen van aanvaardbare risico's

Kwaliteit

Kwaliteit is het voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden.

De vereniging BHVoké heeft ten doel:

 • het creëren en verzorgen van een landelijke dekking van bedrijven die cursussen, opleidingen en trainingen verzorgen op het gebied van de bedrijfshulpverlening,
 • en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het gebruik van de naam en het keurmerk 'BHVoké';
 • het bijeenbrengen en bijeenhouden van een netwerk van bedrijfshulpverleningsbedrijven;
 • het verwijzen van cliënten naar aangesloten bedrijven.

Er zijn in Nederland veel aanbieders van BHV cursussen. Hetgeen aangeboden wordt loopt uiteen van een zelfstandige instructeur met mobiele oefenmaterialen tot grote bedrijven met een compleet oefenterrein. Met de oprichting van de Vereniging BHV Oké is een samenwerkingsverband ontstaan tussen middelgrote aanbieders.Om lid van de vereniging te worden, moet een opleider aan vastgestelde eisen voldoen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • beschikken over een eigen opleidingslocatie waar de cursussen t.b.v. de
  bedrijfshulpverlening naar de maatstaven van het NIBHV kunnen worden uitgevoerd
 • op de opleidingslocatie beschikken over nette lesruimtes waar de cursisten voldoende ruimte
  hebben en op correcte wijze les kunnen krijgen;
 • de cursisten in een afzonderlijke ruimte dan het leslokaal, een goed verzorgde lunch kunnen
  aanbieden;
 • beschikken over gescheiden heren en damestoiletten;
 • beschikken over voldoende parkeergelegenheid bij de opleidingslocatie;
 • lessen en examens kunnen verzorgen conform de regels van het NIBHV.

Met dit samenwerkingsverband kunnen wij u landelijk BHV cursussen aanbieden, met de zekerheid dat deze altijd aan onze standaarden voldoen.